Gesprek met de gemeente Waddinxveen

13 juli hebben we ons 2e overleg dit jaar met de Gemeente Waddinxveen gehad. We hebben gesproken over uitbreiding van mogelijk verenigingwater in onze gemeente en onduidelijkheid over een aantal wateren wie daar nu rechthebbende is. Andere onderwerpen o.a.: aanleg sprokkelvakken aan de Pette, verwijderen omgevallen boom in de Pette (moerashoek), huisvesting van onze vereniging en loodvervangende produkten. Ook het plaatsen van een vuilnisbak in de hoek bij de spoorovegang is opnieuw benoemd. Duurzaamheid en dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht voor de Gemeente.

In november is het 3e overleg gepland. Natuurlijk stond ook de WSE plas (waterzuiveringsplas) op de agenda. Wij gaan de watergangen meten (zuurstof en diepte). Zij gaan in ieder geval de watergangen baggeren en informeren ons om daarbij aanwezig te zijn.

Zowel de Gemeente als wij ervaren het overleg als prettig! Goed om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment