Mooie plannen commissie visstandbeheer/waterkwaliteit en karpercommissie

Op 13 juli hebben de commissie Waterkwaliteit en Visstand beheer (Nico Smith en Gj Bras) en de Karper Commissie (Nico Smith, Ronald Hoogerbrug en Peter Loef) met elkaar overleg gevoerd.

Aanleiding was de topvis van de Pette die onlangs dood is gegaan.

We hebben gesproken over:
1. Hoe we als vereniging in zo’n proces betrokken kunnen zijn.
2. Wat we kunnen doen om er voor te zorgen dat er ook op roofvis veilig en correct gevist wordt. In dit geval is een jigkop als spinner gebruikt waardoor op ongelukkige wijze de topvis in zijn flank is gehaakt.
3. Of we de topvis door een nieuwe zware vis moeten vervangen en;
4. Hoe we het karperbestand goed in beeld kunnen krijgen. Het zo maar vervangen van karpers zonder een goed beeld te hebben wat het bestand nu is en wat de gewichten zijn, is namelijk geen goede handelswijze.

We hebben in het verlengde van het overleg van het bestuur een aantal beslissingen genomen die op een aantal punten ook nog door het bestuur moeten worden bekrachtigd. Dus wat hieronder staat wordt eerst nog voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming. Het geeft echter op dit moment de richting weer zoals we op willen gaan. We wilden dit vooruitlopend op bestuurlijke besluitvorming nu al wel aan de leden melden omdat er best veel vragen komen of wij de topvis nog gaan vervangen.

Hieronder de beslispunten die aan het bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming:
1. Besloten is te gaan investeren in nieuwe vis. Dit gaan we op een aantal manieren doen.
2. We gaan de topvis niet door een nieuwe zware vis vervangen. Een zware vis komt altijd ‘ergens’ vandaan waar je geen controle op hebt voor wat betreft virussen en ziekten. Het is verstandiger om een karperras te kopen wat groeipotentie heeft en die dan zijn tijd te gunnen, om te groeien. Datzelfde, is overigens met de topvis gebeurd. Een goed ras wat groeipotentie had en dat is gaan doen.
3. We gaan op een aantal wateren nieuwe (K3) karper met groeipotentie uitzetten. Deze K3 vissen zijn in ieder geval ‘snoekproof’. We zullen vooral ook zoeken naar een aantal edelschubs.
4. We gaan het bestand goed in beeld  brengen, een wisseltrofee en een waardevolle prijs (visattribuut) uitreiken aan díegene die per water in Waddinxveen het meeste vangstmeldingen aan ons terug doet. Wij respecteren daarbij dat een visser zijn vangstplaats geheim wil houden. De foto kan dan ook worden gemaakt als de vis op de mat ligt. Hoe we dit willen gaan organiseren komen we nog op terug. De prijs willen we uitreiken tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
5. De terugmeldingen worden gedaan aan de Commissie Waterkwaliteit en Vistandbeheer.
6. We zijn voornemens nachtvistoestemmingen in 2021 alleen nog te verstrekken aan jongeren tot en met 16 jaar als die een cursus hebben gevolgd die door de KCW is ontwikkeld. Het bestuur heeft onlangs het besluit goedgekeurd dit uit te gaan werken. Daarin ook aandacht voor visveilige systemen en tal van andere relevante aspecten aangaande het karpervissen. Ook geïnteresseerde anderen zouden hier mogelijk aan deel kunnen gaan nemen. Hier komen we nog op terug.
7. We gaan óók aandacht besteden aan visveiligheid rondom het roofvissen.
8. Daarnaast komen er artikelen en informatie tijdens bijeenkomsten en op de website over visstandbeheer en groeiontwikkelingen bij karpers.
9. Tot slot zijn we in het kader van het jeugdvissen voornemens de opleidingen die er voor het jeugdvissen zijn, te verbinden aan en aan te vullen met nieuwe cursussen. We pakken dit in het najaar op bij een eventuele uitbreiding van een nieuw bestuurslid in het bestuur die zich specifiek op het jeugdvissen zou kunnen gaan richten.

Kortom, de 13e dus een bijzonder goed overleg geweest tussen de twee genoemde commissies met tal van leuke en goede ontwikkelingen, plannen en activiteiten.

Hebben jullie vragen stel ze.

Met vriendelijke groet,

Peter Loef
(0031) 0651264322

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment