Aanpassing reglement artikel 19

Maximaal 48 uur in beslag houden van een stek

Het bestuur heeft besloten om met ingang van vandaag 2 augustus 2020 het reglement aan te passen en de controleurs ook op die wijziging te laten controleren.

Bepaling zoals die nu is:
In ons reglement is bij voorwaarde 19 is het volgende opgenomen:
19. Maximaal 48 uur in beslag houden van een stek.
Je mag niet langer dan 48 uur een stek bezet houden
Met het niet langer bezet houden van een stek wordt ook bedoeld het niet langer bezet houden van een stek in het water. Het simpelweg verplaatsen van bijvoor-beeld een stoel, stretcher, overwrap, tent, bivvy of tas naar een plek een paar meter verder en vervolgens dezelfde stek in het water blijven bevissen, wordt ook niet toegestaan.

Aangepaste bepaling (vetgedrukt de wijzigingen)
19. Maximaal 48 uur in beslag houden van een stek.
Je mag niet langer dan 48 uur een stek bezet houden. Na 48 uur mag je de stek tenminste 24 uur niet bezet houden.
Met het niet langer bezet houden van een stek wordt ook bedoeld het niet langer bezet houden van een stek in het water. Het simpelweg verplaatsen van bijvoor-beeld een stoel, stretcher, overwrap, tent, bivvy of tas naar een plek een paar meter verder en vervolgens dezelfde stek in het water blijven bevissen, wordt ook niet toegestaan.

Hetzelfde geldt óók voor situaties waarin je samen met een vriend of meerdere vrienden aan het vissen bent. Het simpelweg wisselen van stek (op de kant of in het water) wordt op dezelfde wijze beoordeeld als hiervoor is aangegeven. Door de wisseling gaat niet een nieuwe periode van 48 tellen. Je moet in die gevallen samen de stek tenminste 24 uur verlaten.

 

Zmiany artykułu 19 regulaminu

Zajmowanie stanowiska wędkarskiego maksymalnie do 48 godzin

Zarząd podjął decyzję o zmianie regulaminu z dniem 2 sierpnia 2020 r. oraz o zleceniu kontroli kontrolerom również pod kątem tej zmiany. Ten komunikat zostanie przetłumaczony.

Obecne postanowienie:

Warunek 19 naszego regulaminu zawiera następujące informacje:

  1. Zajmowanie stanowiska wędkarskiego maksymalnie do 48 godzin.

Nie można zajmować stanowiska wędkarskiego dłużej niż 48 godzin. Nie zajmowanie stanowiska wędkarskiego oznacza również nie zajmowanie stanowiska wędkarskiego w wodzie. Zatem również nie jest dozwolone po prostu przeniesienie np. krzesła, łóżka, namiotu czy torby, na przykład w miejsce oddalone o kilka metrów, a następnie dalsze łowienie z tego samego stanowiska wędkarskiego w wodzie.

 

Zmienione postanowienie (zmiany pogrubione)

Nie można zajmować stanowiska wędkarskiego dłużej niż 48 godzin. Po upływie 48 godzin nie można zajmować stanowiska wędkarskiego przez co najmniej 24 godziny.

Nie zajmowanie stanowiska wędkarskiego oznacza również nie zajmowanie stanowiska wędkarskiego w wodzie. Zatem również nie jest dozwolone po prostu przeniesienie np. krzesła, łóżka, namiotu czy torby, na przykład w miejsce oddalone o kilka metrów, a następnie dalsze łowienie z tego samego stanowiska wędkarskiego w wodzie.

To samo dotyczy sytuacji, gdy łowisz z przyjacielem lub kilkoma przyjaciółmi. Prosta wymiana stanowiska wędkarskiego (na brzegu lub w wodzie) będzie oceniana w taki sam sposób, jak wskazano powyżej. Ze względu na wymianę nowy okres 48 godzin nie będzie liczony. W takich przypadkach musicie razem opuścić stanowisko wędkarskie na co najmniej 24 godziny.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment