Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming

Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming We hebben als bestuur een moeilijk besluit moeten nemen. Eigenlijk de afgelopen jaren al, hebben onze controleurs vaak op moeten treden in situaties waarin jongeren aan het nachtvissen zijn. Veelal is dat optreden nodig vanwege onervarenheid van de betreffende jeugdige vissers. Dit met alle risico’s…

HSV Waddinxveen Controlecommissie

Nieuwe hoofdcontroleur bij controlecommissie

Nieuwe hoofdcontroleur bij controlecommissie In goed overleg met Marten Verver is besloten dat zijn rol als waarnemend hoofdcontroleur wordt overgedragen aan een nieuwe hoofdcontroleur. Als bestuur zijn wij Marten ontzettend dankbaar dat hij deze tijdelijke waarneming, voor iedereen zichtbaar, ontzettend serieus en met veel energie en betrokkenheid heeft ingevuld. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op…