HSV WADDINXVEEN

SPORTVISSEN IS ONZE PASSIE

UPDATE CORONA 22 APRIL

Op dinsdag 21 april jl. maakte het kabinet bekend dat de algemene coronamaatregelen zijn verlengd tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd van 1 juni tot 1 september. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:
  • Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!
  • Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.
  • Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.
  • Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.
  • Samenkomsten – waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke – zijn nog steeds verboden.
  • Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden – als het dan mag – pas weer op te starten vanaf 1 september.
  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Volledige uitleg maatregelen

Op de website van de rijksoverheid is de volledige uitleg bij de geldende maatregelen te vinden. Meer coronanieuws met betrekking tot sportvissen vind je ons dossier ‘Corona en sportvisserij’.

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR:

13 April 2020

Beste leden van de HSV Waddinxveen,

Vanwege slechte ervaringen met een groep vissers die de coronaregels aan hun laars lappen, hebben we als bestuur per omgaande het volgende standpunt ingenomen:

“Het niet respecteren van de corona richtlijnen van de overheid zoals te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland wordt door het bestuur van de HSV Waddinxveen aangemerkt als overtreding van regel 7 uit het reglement 2020: “Je toont alsdan geen respect voor een ieder.” Hiermee wordt bedoeld dat je je niet aan de ‘normale’ fatsoensnormen houdt die gebruikelijk zijn in onze samenleving op dit moment.

Als de controleur de betreffende visser attendeert op overtreden van deze regel(s) en de visser toont geen respect voor datgene wat de controleur zegt (overtreden van de corona maatregel), mag de controleur alle drie de documenten in beslag nemen zoals genoemd in regel 1 van het reglement 2020:
-vergunningenboekje HSV Waddinxveen;
-vispas HSV Waddinxveen;
-nachtvistoestemming
Het aanvechten van het gedrag van de controleur zal geen voedingsbodem bij het bestuur vinden.

De ernst van deze overtreding is zo ernstig (het kan zelfs mensenlevens in gevaar brengen) dat de HSV Waddinxveen vervolgens kan beslissen de betreffende vergunningen voor maximaal 2 jaar in beslag te nemen. Het bestuur zal daartoe binnen 14 dagen na in beslagname een beslissing over nemen.

Tegelijkertijd zullen we de politie informeren.

Jammer dat dit nodig is, maar wij vinden dat de volksgezondheid ALTIJD de hoogste prioriteit heeft.

Namens het bestuur,
Peter Loef
HSV Waddinxveeen

Dringend advies: neem coronamaatregelen strikt in acht!

Bericht van de website van Sportvisserij Nederland – 9 April 2020:

Het is prachtig visweer en ook de vooruitzichten voor de Paasdagen zijn veelbelovend. Gelukkig is sportvissen nog toegestaan. Dat is een goede zaak, want vissend een frisse neus halen biedt in deze moeilijke tijden ontspanning en is goed voor de geestelijke gezondheid. Sportvisserij Nederland hecht daarbij zeer aan een strikte naleving van de maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het strikt naleven van de door het kabinet afgekondigde maatregelen – die in ieder geval tot 28 april van kracht zijn – is essentieel om te kunnen blijven vissen. Dit is zowel van belang voor je eigen gezondheid, als voor de gezondheid van anderen. Neem deze maatregelen daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we de komende tijd kunnen blijven vissen. Daarom brengen we de volgende richtlijnen nogmaals met klem onder de aandacht:

• Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!

• Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan altijd alleen op pad – ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.

• Kies je stekken bij grote voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.

• Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt. Ook al dan niet toevallige groepsvorming en samenkomsten zijn verboden, dus voorkom dat je deze indruk wekt en vis alleen.

• Tot zeker 1 juni 2020 geldt er een verbod op samenzijn. Het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is onder geen enkel beding toegestaan. Ook als je voldoende afstand tot andere sportvissers houdt.

Verbod op samenscholing
Via een ingestelde noodverordening (die geldt in alle gemeenten) kunnen burgemeesters sneller en gemakkelijker optreden als groepen mensen zich buiten vertonen. Op dit moment geldt er een verbod op een samenscholing van drie of meer mensen die geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Met de Paasdagen in zicht, zal er intensief worden gehandhaafd door BOA’s en politie. Houd je daarom aan de bovenstaande maatregelen en adviezen en bespaar jezelf een boete van € 390,-.

HENGELSPORT VERENIGING WADDINXVEEN

De Hengelsport Vereniging Waddinxveen is opgericht op 27 Augustus 1962 en is sinds 5 Augustus1964 aangesloten bij de Sportvisserij Nederland. Onze visvereniging telt meer dan 1300 leden.

HSV Waddinxveen is rijk aan prachtig viswater; van polderwater tot siersingels. Midden in Waddinxveen bevindt zich ons pronkstuk: de Petteplas, een schitterende vijver van maar liefst 3,5 hectare.

Op deze website vindt u alle informatie over onze vereniging, de visstekken in ons mooie dorp en de activiteiten voor de komende periode.

Aan onze website wordt gewerkt.  Het kan zijn dat u nog op lege of onvolledige pagina’s komt. Onze excuses hiervoor.

SPORTVISSEN – ONZE PASSIE