Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Eindelijk lijkt het er dan toch van te gaan komen, een Algemene Ledenvergadering, 25 april 2022 is het zo ver. De inloop is tussen 19.45 uur en de start om 20.00 uur. Het zal ongeveer tot 22.30 uur duren. Daarna is er nog gelegenheid een drankje met elkaar te drinken.

Datum: 25 April 2022
Locatie: Wijk en Speeltuinvereniging “De Paddestoel” Lijsterbesstraat 18, 2742 XS Waddinxveen
Tijd: 20:00 tot 22:30.

Op grond van de Statuten geldt er een verplichting leden uiterlijk 3 weken vóór de vergadering uit te nodigen. Dit moeten we schriftelijk doen of via een krant in het gebied waar de leden woonachtig zijn. We hebben er om financiële redenen voor gekozen om net als de vorige keer in 2019, de stukken niet aan alle leden toe te sturen maar deze ter inzage te leggen en op de website te plaatsen. Alleen de financiële stukken publiceren we niet, maar kun je inzien als je dat wilt. We zullen ze sowieso ter vergadering uitreiken. De oproep wordt 30 maart 2022 in de krant ‘Hart van Holland’ gedaan. Laat het even weten als je de stukken vóór de vergadering in wilt zien via info@hsvwaddinxveen.com Het gaat dan met name om de financiele stukken omdat alle andere stukken op de website zijn te lezen.

We horen ook graag als er punten zijn die jullie op de agenda zouden willen zetten. Laat dit weten, we kunnen als bestuur van de HSV Waddinxveen vooraf bepalen of we het onderwerp agenderen en zo ja bij welk agendapunt.

Inmiddels mag ik sinds 2018 voorzitter van deze prachtige vereniging zijn. Op 12 november van dat jaar was er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens die vergadering hebben de leden het bestuur met speerpunten een opdracht meegegeven. Graag komen we op die punten van toen terug om met elkaar te bespreken waar we nu staan. Als bestuur leggen we graag verantwoording hierover af plus dat we aan de andere kant trots zijn op wat we in die periode met elkaar voor elkaar hebben gekregen. We zullen op de voortgang terugkomen aan de hand van de Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021.

In de bijlagen treffen jullie de agenda en de stukken aan. We willen jullie vragen om kennis te nemen van de agenda en vooraf de Jaarverslagen door te nemen om inzicht te krijgen wat we van jullie contributie hebben gedaan. Ten slotte doen we het met elkaar. Zoals gezegd, voor inzage in de financiele stukken kunnen jullie contact met ons opnemen.

Op facebook staat de Algemene Vergadering al enige tijd aangekondigd. Daar kun je ook aangeven of je aanwezig zult gaan. Wij zouden het fijn vinden als je die invult zodat we een inschatting kunnen maken van het
aantal aanwezigen.

Tot de 25e april!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Peter Loef
Voorzitter HSV Waddinxveen