Contact

Contactgegevens bestuur

Voorzitter:

Peter Loef
06 – 512 64 322
voorzitter@hsvwaddinxveen.com

 Secretaris:

Vacature
secretaris@hsvwaddinxveen.com

Penningmeester:

Nico Smith
penningmeester@hsvwaddinxveen.com

HSV Waddinxveen

info@hsvwaddinxveen.com
Bank: IBAN NL51 INGB 0001 5136 60 tnv Penningmeester HSW

Waarschuwen bij Calamiteiten

Instanties zoals gemeente, politie, het waterschap of de HSW Waddinxveen hebben tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten (zoals vissterfte, zuurstofgebrek, watervervuiling) en onregelmatigheden (zoals vernieling, overlast, stroperij of dempen van sloten of vijvers) werk je actief mee aan een beter (leef)milieu. Hieronder tref je de betreffende contactpersonen en organisaties aan met hun telefoonnummers:

Ben de Bruijn:  06 – 193 464 15 (niet op zondag)
Ronald Hoogerbrug:  06 – 242 069 57 (hoofdcontroleur)
Onno Konijn:  06 – 235 806 09
Nico Smith: 06 – 250 441 20
Marco van Zoomeren: 06 – 481 657 48
AID: 045 – 546 623 0
BOA’s:  14 – 0182 (bellen)
06 – 388 250 30 (bellen of whatsapp)
Milieudienst Gouda: 0182 – 545 747
Politie:  0900 – 8844