Samenvatting gesprek met de Gemeente Waddinxveen d.d. 30 september 2019

Samenvatting gesprek met de Gemeente Waddinxveen d.d. 30 september 2019 Maandag 30 september hebben we het derde gesprek dit jaar met de Gemeente Waddinxveen gehad. Ook dit keer was het weer een heel constructief gesprek waar de Gemeente echt met ons meedacht. Hieronder de onderwerpen met kort weergegeven de reactie/resultaat: 1. Vervolg sportakkoord De Gemeente…

Lees verder!

Sportakkoord Waddinxveen en de HSV Waddinxveen

Sportakkoord Waddinxveen en de HSV Waddinxveen Maandagavond zijn wij op uitnodiging van Hannie van der Wal-Hortensius (wethouder Sport, gemeente Waddinxveen) en Jan Janssens (sportformateur Waddinxveen) aanwezig bij een bijeenkomst van de Gemeente Waddinxveen. Het doel van de Gemeente is om te komen tot een zogenaamd “Sportakkoord”. Met dat akkoord wil de Gemeente sportorganisaties versterken om…

Lees verder!

Brandbrief Naar Hoogheemraadschap Inzake Zorgelijke Waterkwaliteit Viswater

Brandbrief Naar Hoogheemraadschap Inzake Zorgelijke Waterkwaliteit Viswater Op Dinsdag 27 Augustus 2019 heeft onze voorzitter Peter Loef, namens het bestuur en alle leden van de HSV Waddinxveen, een brandbrief gestuurd naar het Hoogheemraadschap Van Rijnland in verband met de zorgelijke waterkwaliteit van de Waterzuiveringsplas en de Petteplas: Mijnheer/mevrouw, De slogan van uw organisatie is: “Droge…

Lees verder!

Competities HSW al weer ruim over de helft v/h seizoen

Competities HSW al weer ruim over de helft v/h seizoen Met de 10e ouderenwedstrijd en 11e zaterdagwedstrijd zijn de competities van de Hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) alweer ruim over de helft van het lopende seizoen. Woensdag 10 juli j.l. visten de senioren in de als ‘risicowater’ bekend staande Leidsche Vaart bij Langeraar. Dikwijls is dit water…

Lees verder!