HSV Waddinxveen Logo 01

HSV WADDINXVEEN – DE ORGANISATIE

De HSV Waddinxveen heeft, net als alle andere verenigingen, de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan.

De leden stellen tijdens de Algemene Ledenvergadering de plannen vast, de begroting en het jaarverslag. Ook hebben zij een beslissende stem bij het aanstellen van de voorzitter en bestuursleden. Namens de leden controleert de Kascommissie jaarlijks of het bestuur op de goede manier met het geld is omgegaan. De Kascommissie informeert de leden over hun bevindingen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook is er een Commissie van Beroep. Deze commissie behandelt in gevallen bij overtreding regels zoals die in de Statuten staan.

Het bestuur zorgt er voor dat de door de algemene ledenvergadering vastgestelde plannen worden uitgevoerd. Ook zorgt het bestuur er voor dat de commissies zo goed mogelijk kunnen functioneren. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Over wat zij doen informeren ze het bestuur of vragen zij vooraf toestemming.

Er zijn twee commissies ingesteld ter ondersteuning van de vereniging. Dit zijn de commissie water- en visstandbeheer en de controleurscommissie. De andere commissies zijn opgericht om voor specifieke vissoort vissers activiteiten te organiseren.

Per commissie is er een apart deel op onze website.

organigram van HSV Waddinxveen