CONTROLEURSCOMMISSIE

Voorzitter: Onno Konijn
Leden:  Martin Verver
Vacature

OMDAT WE NU EENMAAL ZUINIG ZIJN OP ONZE VISWATEREN EN ONZE NATUUR

Het team van de controleurscommissie bestaat uit 7 ervaren controleurs waarvan er twee zijn die ook voor Sportvisserij Nederland mogen controleren. Zij gaan nagenoeg dagelijks op pad om toe te zien op naleving van de geldende regels. Er zullen weinig leden zijn die niet al
eens door een van onze controleurs zijn aangsproken. De commissie controleert actief op vispassen, nachtvistoestemmingen en dag- en
meevistoestemmingen. Uiteraard controleert de commissie ook op vervuiling in en rondom de viswateren, stroperij en overlast.

Omdat we een grote groep nieuwe leden hebben uit de Poolse gemeenschap, hebben we inmiddels ook een Poolse controleur. Daartoe is een deel van
ons huishoudelijk reglement in het Pools vertaald. Als het gaat om het onderlinge contact staat geen enkele controleur er in zijn eentje voor.
Via de app-groep is er veel uitwisseling van berichten en signalen en wordt er met elkaar ook afgesproken ook af en toe samen op pad te gaan.
Daarnaast vinden er geregeld bijeenkomsten plaats.

Er wordt dusdanig actief gecontroleerd dat er weinig vissers zijn die niet een keer zijn aangesproken door een van onze controleurs. Compliment hier
voor!

Het streven is dat alle controleurs bij Sportvisserij Nederland een cursus volgen. Een erg leuke en vooral hele interessante cursus waar je
ontzettend veel leert ook over Flora en Fauna. Daarnaast word je natuurlijk geleerd hoe langs de waterkant mensen aan te spreken.

 

Onno Konijn is sinds 18 oktober 2021 hoofdcontroleur.

Het bestuur van de controleurscommissie bestaat uit:
Voorzitter en hoofdcontroleur: Onno Konijn 06 2358060
Lid: Marten Verver 06 270 947 61
Vacature

HSV Waddinxveen Controleurscommissie - Stroperij aan de Pette

Helaas komt het nog regelmatig voor: stroperij, zoals hier in de Pette.

CALAMITEITEN

Instanties zoals gemeente, politie, het waterschap of de HSW Waddinxveen hebben tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten (zoals vissterfte, zuurstofgebrek, watervervuiling) en onregelmatigheden (zoals vernieling, overlast, stroperij of dempen van sloten of vijvers) werk je actief mee aan een beter (leef)milieu. Hier de betreffende contactpersonen en organisaties aan met hun telefoonnummers.

Onno Konijn (hoodcontroleur) :  06 – 235 806 09
Nico Smith: 06 – 250 441 20
Marten Verver: 06 06 270 94 761
Marco van Zoomeren: 06 – 481 657 48
AID: 045 – 546 623 0
BOA’s:  14 – 0182 (bellen)
06 – 388 250 30 (bellen of whatsapp)
Milieudienst Gouda: 0182 – 545 747
Politie:  0900 – 8844