CONTROLEURSCOMMISSIE

Voorzitter: Martin Verver
Leden:  Onno Konijn, vacature

Inmiddels is er een mooi en actief team aan controleurs samengesteld. Omdat we een grote groep nieuwe leden hebben uit de Poolse gemeenschap, hebben we inmiddels ook een Poolse controleur. Daartoe is een deel van ons huishoudelijk reglement in het Pools vertaald.  Als het gaat om het onderlinge contact staat geen enkele controleur er in zijn eentje voor. Via de app-groep is er veel uitwisseling van berichten en signalen en wordt er met elkaar ook afgesproken ook af en toe samen op pad te gaan. Daarnaast vinden er periodiek bijeenkomsten plaats.

In 2019 en 2020 is er dusdanig actief gecontroleerd dat er weinig vissers zijn die niet een keer zijn aangesproken door een van onze controleurs. Compliment hier voor!

Het streven is dat alle controleurs bij Sportvisserij Nederland een cursus volgen. Een erg leuke en vooral hele interessante cursus waar je ontzettend veel leert ook over Flora en Fauna. Daarnaast wordt je natuurlijk geleerd hoe langs de waterkant mensen aan te spreken.

Vanwege de drukke agenda van Ronald, heeft Marten Verver per 1 december 2020 het stokje van Ronald als hoofdcontroleur overgenomen.

We streven er naar om in de loop van het jaar de vacature in het bestuur van de controleurscommissie in te vullen. Heb je interesse hebt om controleur te willen worden en hier meer over zou willen weten neem dan contact op met Marten Verver 06 – 270 947 61

FOTO’S