NACHTVISSEN

Met uitzondering van de vijver van het Burgemeester Warnaarplantsoen, is op de wateren waarop de HSV Waddinxveen het visrecht heeft, nachtvissen voorwaardelijk toegestaan! De voorwaarde is dat u beschikt over een nachtvistoestemming van de Karper Commissie Waddinxveen (verder: KCW) en deze bij u hebt op het moment dat u aan het nachtvissen bent.

De nachtvistoestemming bestaat uit een sticker met daarop een uniek nummer welke op naam beschikbaar wordt gesteld. Deze sticker wordt door de HSV Waddinxveen op de Algemene Vergunning geplakt. De kosten van de nachtvistoestemming bedragen € 10,-. Beschikt u niet over een nachtvistoestemming, dan is nachtvissen niet toegestaan. Het vissen is alsdan toegestaan van één uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang.

De drie stappen om de nachtvistoestemming te verkrijgen zijn hieronder vermeld.
Het bestuur van de HSV Waddinxveen doet een dringend beroep op u om de onderstaande stappen te respecteren. Aanvragen buiten de procedure om worden niet in behandeling genomen.

1. Stuur een email
Stuur een email naar info@hsvwaddinxveen.com en geef aan dat u een nachtvistoestemming wilt verkrijgen. Geef uw naam en telefoonnummer aan en voeg een foto van uw vispas toe. Zorg er bij het ophalen voor dat u uw algemene vergunning mee neemt (gele boekje) en de pas (model bankpasje).

2. Er wordt contact opgenomen
Er wordt na de ontvangst van uw emailbericht, door de HSV Waddinxveen contact met u opgenomen. Er wordt aan u medegedeeld waar de nachtvistoestemming en de sticker kunnen worden betaald en opgehaald.

3. Vaste data voor verkrijgen
De data en de tijden waarop de nachtvistoestemming kan worden betaald en opgehaald zijn hieronder genoemd. Houdt hier dus rekening mee bij het emailbericht wat u  stuurt met het verzoek een nachtvistoestemming te mogen ontvangen.
– 15 april 2019 aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Een uitnodiging voor deze vergadering wordt aan de leden toegestuurd.
– 2 september 2019 aansluitend aan de extra Ledenvergadering die plaatsvindt tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Een uitnodiging voor deze vergadering wordt aan de leden toegestuurd.