HSV Waddinxveen Logo 01

NACHTVISSEN

NACHTVISSEN IS AVONTUUR

Het maanlicht schittert in het spiegelgladde water. De verklikkers staan op scherp. Verder is er alleen de natuurlijke prachtige stilte. Je zit op je gemak voor je tentje. Onder het genot van een warm drankje wacht je in spanning op het eerste signaal. Dit is vissen met een grote V, dit is avontuur!

Nachtvissen is populair en niet voor niets. Ook in Waddinxveen zijn er veel nachtvissers actief. Maar nachtvissen is alleen toegestaan met een nachtvistoestemming van onze Karpercommissie (KCW). Met de nachtvistoestemming mag je, met uitzondering van de vijver van het Burgemeester Warnaarplantsoen, nachtvissen van 2 uur na zonszondergang tot 1 uur voor zonsopkomst. De kosten van de nachtvistoestemming bedragen € 10,-.

Nachtvistoestemmingen zijn alleen beschikbaar voor leden van HSV Waddinxveen.

HSV Waddinxveen - Nachtvissen

NACHTVISTOESTEMMING AANVRAGEN

STAP 1

Stuur een mail naar info@hsvwaddinxveen.com met als onderwerp: Nachtvistoestemming.
Zet uw naam, adres, telefoonnummer en vispasnummer duidelijk in de mail.

STAP 2

Maak €10,- over op rekening IBAN NL51 INGB 0001 5136 60 tnv Penningmeester HSW.
Vermeld bij uw overschrijving duidelijk “Nachtvistoestemming” en uw vispasnummer.

STAP 3

De nachtvistoestemmingen wordt uitgereikt in de eerste week volgend op de maand waarin het formulier is ontvangen en de betaling is gedaan. Bij uitreiking moet u een geldige vispas tonen. Op Facebook in de HSV Waddinxveen groep en de KCW groep zetten we de datum en tijd waarop de nachtvistoestemming waar kan worden opgehaald.

LET OP!

Zorg dat de e-mail uiterlijk de 15e van de maand waarin u het instuurt bij ons binnen is. Doe de betaling ook uiterlijk de 15e. Wij gaan er vanuit dat de betaling dan uiterlijk de 20e op onze rekening is bijgeschreven.

Is de e-mail uiterlijk de 15e bij ons binnen én is de betaling de 20e bij ons bijgeschreven, dan wordt de nachtvistoestemming in de eerste week van de volgende maand uitgereikt. Is het formulier na de 15e ingediend en/of de betaling pas na de 20e bijgeschreven, dan wordt de nachtvistoestemming niet in de eerste week van de volgende maand uitgereikt, maar in de eerste week van de maand daarop volgend.

Voorbeeld:
U wilt in de eerste week van februari 2021 de nachtvistoestemming in uw bezit hebben. U dient dan uiterlijk 15 januari 2021 zowel het formulier te hebben ingestuurd als de betalen te hebben gedaan, waarbij wij er voor wat betreft de betaling vanuit gaan dat die dan de 20e januari zal zijn bijgeschreven.Is het formulier en/of de betaling er niet tijdig, dan wordt de nachtvistoestemming pas in de eerste week van maart uitgereikt.

EXTRA MEDEDELING

EERSTVOLGENDE UITGIFTE NACHTVISTOESTEMMING EERSTE WEEK SEPTEMBER

De eerstvolgende uitgifte is in de eerste week van september. Over de exacte datum informeren we jullie via facebook en een nieuwsbericht op de website. De twee voorwaarden voor uitgifte van de NachtVisToestemming in de eerste week september zijn de volgende:
– de aanvraag moet uiterlijk met de juiste gegevens zoals die zijn genoemd, de 15e Augustus zijn ingediend én;
– de betaling moet uiterlijk 20 Augustus bij HSV Waddinxveen binnen zijn.