COMMISSIE WATERKWALITEIT EN VISSTANDBEHEER

Voorzitter: Nico Smith
Leden:  Ben de Bruijn, Guus Bras

De kwaliteit van het water in onze wateren en de kwaliteit van het visbestand is cruciaal. Er rust dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid op de leden van de commissie waterkwaliteit en visstand beheer. Zo worden er regelmatig metingen in onze wateren uitgevoerd en is er contact met de relevantie instanties zoals met de Gemeente Waddinxveen en Sportvisserij Nederland. Ook worden met regelmaat opvissingen uitgevoerd om de samenstelling van het visbestand te controleren alsook om te gezondheid van de vissen te controleren. Kortom, de zorg voor onze wateren nemen we erg serieus zodat onze leden optimaal van hun hobby kunnen genieten.

Als er leuke of interessante documenten beschikbaar zijn zullen wij deze op dit deel van de website opnemen. Zodra er een bericht wordt geplaatst zullen wij dat op facebook melden alsook bij onze nieuwsberichten.

VISSTANDBEHEERPLAN STEDELIJK WATER WADDINXVEEN

In augustus 2007 is in opdracht van de HSV Waddinxveen een uitgebreid ‘Visstandbeheerplan Stedelijk water Waddinxveen’ opgesteld. Hoewel het rapport van een tijd geleden is, is het ontzettend leuk, informatief en leerzaam om te lezen. Het gaat om veel meer dan alleen het tellen van het aantal vissen. Er wordt ook ingegaan op alle aspecten van de flora en fauna. Lees het rapport hieronder:

Deel 1 >
Deel 2 >
Deel 3 >