BESTUUR

Voorzitter:

Peter Loef
06 – 512 64 322
voorzitter@hsvwaddinxveen.com

 Secretaris:

Vacature
secretaris@hsvwaddinxveen.com

Penningmeester:

Nico Smith
penningmeester@hsvwaddinxveen.com

Bestuurders:

Ronald Hoogerbrug

Onno Konijn

Martijn de Wit*

Marco van Zoomeren

* Martijn is Aspirant bestuurslid. De Algemene Ledenvergadering moet
Martijn nog formeel benoemen.