BESTUUR

Voorzitter:

Peter Loef
06 –¬†512 64 322
voorzitter@hsvwaddinxveen.com

Tweede Voorzitter / Secretaris:

Ben de Bruijn
tweedevoorzitter@hsvwaddinxveen.com

Penningmeester:

Nico Smith
penningmeester@hsvwaddinxveen.com

Bestuurders:

Arie van Sluijs (tevens 2e secretaris)

Ronald Hoogerbrug (tevens 2e penningmeester)

Onno Konijn

Marco van Zoomeren