Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming

Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming We hebben als bestuur een moeilijk besluit moeten nemen. Eigenlijk de afgelopen jaren al, hebben onze controleurs vaak op moeten treden in situaties waarin jongeren aan het nachtvissen zijn. Veelal is dat optreden nodig vanwege onervarenheid van de betreffende jeugdige vissers. Dit met alle risico’s…

HSV Waddinxveen Controlecommissie

Nieuwe hoofdcontroleur bij controlecommissie

Nieuwe hoofdcontroleur bij controlecommissie In goed overleg met Marten Verver is besloten dat zijn rol als waarnemend hoofdcontroleur wordt overgedragen aan een nieuwe hoofdcontroleur. Als bestuur zijn wij Marten ontzettend dankbaar dat hij deze tijdelijke waarneming, voor iedereen zichtbaar, ontzettend serieus en met veel energie en betrokkenheid heeft ingevuld. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op…

Ganzen ongemak

Ganzen ongemak Naar aanleiding van de recentelijke berichten op de Facebookgroep van de HSV Waddinxveen, wat betreft ‘de poep’ van de ganzen rondom De Pette, heeft de Voorzitter Peter Loef vandaag een aanvullend bericht naar de Gemeente Waddinxveen gestuurd. De ganzenpoep geeft ergernis en ongemak en is uiteraard ook risicovol voor wandelaars. Peter Loef heeft…

Clubblad HSV Waddinxveen - Tussen Ruisend Riet

Plaatsing clubblad Tussen Ruisend Riet 1

Plaatsing clubblad Tussen Ruisend Riet 1 Op 16 maart jongstleden werd de eerste uitgave van Tussen Ruisend Riet uitgebracht en verspreid. We hebben om budgettaire redenen besloten het blad met vrijwilligers rond te gaan brengen en niet per post te versturen. Omdat de leden in een breed verspreidingsgebied wonen hebben niet alle leden het blad…

Nieuwe Sponsoren HSV Waddinxveen

Nieuwe Sponsoren HSV Waddinxveen Graag stellen wij u voor twee nieuwe sponsoren: Met 1300 leden is de HSV Waddinxveen de grootste vereniging van Waddinxveen. We doen het zelfs zonder subsidie van de Gemeente Waddinxveen. Dat is in deze tijd, waar het verenigingsleven óók de gevolgen ervaart van de individualisering in de maatschappij best opmerkelijk. We…

Konrad Przepeluk

Beste leden, Per 1 januari 2020 hebben we een nieuwe controleur er bij. Zijn naam is Konrad Przepeluk. Hij is controleur geworden om zich te richten op de controles van Pools sprekende vissers. We hebben trouwens zo rond de 100 Poolse leden. Voor wie Konrad nu eigenlijk is, zie zijn foto. Zijn telefoonnummer is 06…

Vondst chemicalien in de Pette

Vondst chemicalien in de Pette Op 13 Oktober werd bij onze hoofdcontroleur melding gedaan van een doos met flessen die in de moerashoek in de Pette dreef. De doos werd op de kant gehaald. Na onderzoek bleken er verschillende vaten en flessen in te zitten. Er is contact opgenomen met de politie om te vragen…

Brandbrief Naar Hoogheemraadschap Inzake Zorgelijke Waterkwaliteit Viswater

Brandbrief Naar Hoogheemraadschap Inzake Zorgelijke Waterkwaliteit Viswater Op Dinsdag 27 Augustus 2019 heeft onze voorzitter Peter Loef, namens het bestuur en alle leden van de HSV Waddinxveen, een brandbrief gestuurd naar het Hoogheemraadschap Van Rijnland in verband met de zorgelijke waterkwaliteit van de Waterzuiveringsplas en de Petteplas: Mijnheer/mevrouw, De slogan van uw organisatie is: “Droge…