Jeugdviscursus bericht Video RTW

Waar is het vergunningenboekje gebleven?

Waar is het vergunningenboekje gebleven? Vanaf 2023 zit er bij de vispas geen vergunningenboekje voor de HSV Waddinxveen meer. Als vereniging zijn wij huurder van onze wateren. De verhuurder is de Gemeente Waddinxveen of het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is belangrijk dat wij ons als goed huurder gedragen. Daarvoor hebben wij  in het verleden regels…

HSV Waddinxveen - Hengelsport - Visclub

Vacatures: ‘Secretaris’ en ‘Bestuurslid’

Aan: de Leden van de Hengelsportvereniging Waddinxveen (HSV Waddinxveen) Van: het Bestuur van de Hengelsportvereniging Waddinxveen Datum: 20 maart 2024 Onderwerp: Vacatures: ‘Secretaris’ en ‘Bestuurslid’ Beste leden van de HSV Waddinxveen, Het Bestuur van de vereniging heeft in opdracht van de Algemene Ledenvergadering de aflopen jaren veel geïnvesteerd in de relatie met de leden en…

HSV Waddinxveen - Hengelsport - Visclub

Nachtvistoestemming per 1 januari 2024

Nachtvistoestemming per 1 januari 2024 We hebben een procedure voor de aanvragen van nachtvistoestemming op de website staan. Afwijkend van die afspraak kun je tussen nu en tot en met zondag 25 december 2023 een aanvraag indienen om een toestemming te ontvangen zodat je per 1 januari 2024 direct kunt nachtvissen. Deze vergunning zal in…

HSV Waddinxveen - Hengelsport - Visclub

Loek van Kersbergen nieuwe voorzitter Hengelsportvereniging Waddinxveen

Loek van Kersbergen is op 18 november 2023 tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de hengelsportvereniging Waddinxveen per die datum benoemd als nieuwe voorzitter. Peter Loef heeft na ruim 5 jaar voorzitterschap de voorzittershamer aan Loek overgedragen. Tijdens de vrijwilligers-BBQ die het bestuur als bedankje voor de inzet direct aansluitend aan de vergadering had georganiseerd, kon er…

Jeugdviskamp

Karperjeugdviskamp groot succes

Karperjeugdviskamp groot succes! Karperjeugdviskamp in samenwerking met Sportvisserij Zuid West Nederland. In Juni 2022 werd aan de Pette het Karperjeugdviskamp georganiseerd. Het bestuur van de HSV Waddinxveen was benaderd om als een van de weinige verenigingen aan dit unieke event mee te doen (mede dank aan Niels Koetsier en Valentijn Van Schooneveld). Het karperviskamp was…

HSV Waddinxveen 60 Jaar!

HSV Waddinxveen 60 Jaar! Op 27 augustus 2022 bestaat de HSV Waddinxveen 60 jaar. Deze mijlpaal willen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen we de leden uit om elkaar op diezelfde datum, hoe bijzonder is dat, tussen 16.00 uur en 18.00 uur te ontmoeten. We zijn nog bezig met de voorbereidingen. We komen nog…

Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming

Invoering op 1 januari 2022 van de Jeugd Nachtvis Toestemming We hebben als bestuur een moeilijk besluit moeten nemen. Eigenlijk de afgelopen jaren al, hebben onze controleurs vaak op moeten treden in situaties waarin jongeren aan het nachtvissen zijn. Veelal is dat optreden nodig vanwege onervarenheid van de betreffende jeugdige vissers. Dit met alle risico’s…